księgowość

Rozliczenie międzyokresowe przychodów – wszystko co musisz wiedzieć na ten temat

Każde przedsiębiorstwo, które rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych musi wszystkie przychody, a także koszty uwzględniać w nich w okresach, których dotyczą. Są to tzw. rozliczenia międzyokresowe. Dziś przedstawimy wszystko, co na temat rozliczenia międzyokresowego przychodów powinniście wiedzieć. Oczywiście kwestia ta dotyczy nie tylko spółek handlowych, ale również osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły przynajmniej równowartość 2 milionów euro.

Czego dotyczy rozliczenie międzyokresowe przychodów?

faktura grafikaNa podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o rachunkowości można określić czego dotyczy rozliczenie międzyokresowe przychodów. Zalicza się tu równowartość środków otrzymanych lub należnych od kontrahentów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. W takim rozliczeniu muszą znaleźć się również te środki, które firma otrzymała na sfinansowanie nabycia środków trwałych, również tych w budowie, a także prac rozwojowych, w sytuacji gdy według innych ustaw nie zwiększają kapitałowych funduszy własnych. Zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z otrzymanych źródeł. Do rozliczenia międzyokresowego przychodów wlicza się również ujemną wartość firmy.

Jakie zdarzenia powodują powstanie przychodów w przyszłych okresach sprawozdawczych?

Ponieważ definicje brzmią dość skomplikowanie warto podać kilka przykładów zdarzeń, które wymagają odnotowania na koncie „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo otrzymało wpływy pochodzące ze „z góry” zapłaconych czynszów musi je ująć właśnie w taki sposób. Dotyczy to także prenumerat, dostępów do subskrypcji, które zawsze mają swoją datę rozpoczęcia i zakończenia, czy też odnowienia, a także usług turystycznych, które zostaną wykonane w przyszłych okresach. Można tu zaliczyć także należne kary umowne, a także dotacje. Jeśli Twoja firma musi rozliczać się na podstawie ksiąg rachunkowych i swoją działalność prowadzisz w Zagłębiu, to więcej informacji na temat rozliczenia międzyokresowego przychodów może udzielić Ci biuro rachunkowe w Mysłowicach.

Zasady ewidencji rozliczenia międzyokresowego przychodów

audyt dokumentówTworzone jest konto księgowe „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i jest to konto pasywów. Po stronie Ct (kredytowej) księgowane są wpływy tych środków pieniężnych, które są pobrane z góry za przyszłe świadczenia. Kiedy rozpoczyna się kolejny okres sprawozdawczy zostają przeniesione na odpowiednie konto przychodów ze sprzedaży. Dzięki temu zachodzi zgodność pomiędzy okresem wykonania świadczenia, a okresem, w którym wpływy zostały zaliczone do przychodów ze sprzedaży. Po stronie Dt konto wykazuje zaliczenie przychodów pobranych z góry do przychodu bieżącego okresu, w powiązaniu z kontami „Sprzedaż” i „Pozostałe przychody operacyjne”. Na koniec okresu sprawozdawczego konto do rozliczenia międzyokresowego przychodów wykazuje jedynie saldo Ct. Saldo na koniec roku obrotowego zostaje wykazane w pasywach bilansu.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na przykładzie

Jeśli firma remontowa otrzyma zapłatę za zleconą pracę w listopadzie 2020 roku, a prace zostaną ostatecznie wykonane w styczniu 2021 roku, to taka transakcja musi być uwzględniona w rozliczeniach międzyokresowych przychodów. W takiej sytuacji jako rozliczenie międzyokresowe przychodów po stronie Ma zostanie wpisana kwota przychodów, a w ewidencji znajdą się jeszcze rozrachunki z odbiorcami umieszczone po stronie Wn, czyli kwota powiększona o podatek VAT, a także rozrachunki z tytułu VAT, rachunek bankowy i rozrachunki z odbiorcami umieszczone po stronie Ma. Z kolei w styczniu w ramach ewidencji zakończenia prac i otrzymania protokołu zdawczo-odbiorczego po stronie Wn na koncie rozliczenia międzyokresowego przychodów zostanie zapisana kwota przychodu, a po stronie Ma odpowiedniego konta ta sama wartość.

Niewątpliwie dla laika tego rodzaju rozliczenia wydają się skomplikowane. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij