Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Jak je uzyskać

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Jak je uzyskać?

Pojęcie błędu w sztuce lekarskiej nie jest ujęte w formie definicji, jednak na podstawie orzeczeń sądów można sformułować je jako czynność lub zaniechanie czynności, która doprowadza do rozstroju zdrowia, pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i jest niezgodna z dostępną lekarzowi lub osobie pracującej w służbie zdrowia wiedzą medyczną. Innymi słowy mówiąc lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny odpowiadają za błędną diagnostykę i niewłaściwe postępowanie medyczne. Pacjent może starać się o odszkodowanie, gdy wskutek takich działań jego sprawność fizyczna czy umysłowa zostanie w jakiś sposób ograniczona, co powoduje szereg trudności i konieczność poniesienia wielu kosztów. Wszystkie kwestie związane z możliwością ubiegania się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej może wyjaśnić Ci adwokat.

Kto może odpowiadać za błąd w sztuce lekarskiej?

Jeśli niewłaściwa diagnoza i postępowanie medyczne miało miejsce w wyniku leczenia szpitalnego, to pacjent ze swoimi roszczeniami powinien zwrócić się do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach medycznych, przy czym nie powinien minąć rok od zaistnienia błędu w sztuce lekarskiej. Za niewłaściwe postępowanie medyczne może odpowiadać placówka, jeśli lekarz zatrudniony jest na umowę o pracę. W sytuacji, gdy pracuje w placówce medycznej na podstawie kontraktu, ponosi odpowiedzialność na równi ze szpitalem. Gdy do błędu w sztuce lekarskiej dojdzie w przychodni, placówce przyszpitalnej bądź poradni specjalistycznej to swoje roszczenia, odpowiednie pismo wraz z załączoną dokumentacją należy kierować do owej placówki bądź jej ubezpieczyciela.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby móc dochodzić należnego odszkodowania trzeba mieć zgromadzoną całą dokumentację medyczną z pobytu w szpitalu . W jej skład wchodzą: pełna historia choroby, karta informacyjna leczenia szpitalnego, opis wyników przeprowadzonych badań i konsultacji medycznych. Pacjent powinien szczegółowo opisać leczenie, a także wskazać, gdzie tkwił błąd lekarza. Oczywiście osobie bez wykształcenia medycznego trudno to stwierdzić, dlatego należy oprzeć się na opinii lekarza specjalisty, który może stwierdzić, że zaistniał błąd w diagnostyce czy postępowaniu leczniczym. W sytuacji, gdy leczenie w danym szpitalu było kontynuacją wcześniejszego, trzeba dostarczyć także dokumenty medyczne z wcześniejszego leczenia. Każdy, kto jest ofiarą błędu medycznego szuka pomocy u innych specjalistów. W przypadku trwającego leczenia należy dołączyć również dokumentację medyczną z jego przebiegu, a także każdej placówki medycznej z której pacjent korzystał w wyniku błędu lekarskiego. Ważne są również recepty, rachunki, faktury, wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Co bierze pod uwagę ubezpieczyciel w celu ustalenia wysokości odszkodowania?

Warto wiedzieć, że odszkodowanie nie musi obejmować jedynie kosztów poniesionego w wyniku błędów lekarskiego leczenia, ale również dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, jeśli wskutek błędu doszło do kalectwa. Jeśli błąd w sztuce lekarskiej spowodował niemożność wykonywania zawodu i konieczność przekwalifikowania się to również koszty takiego przygotowania do zawodu mogą zostać zwrócone. W wyniku częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy osoba poszkodowana może żądać wypłaty renty. Może być to renta wypłacana czasowo lub renta stała.

Możesz ubiegać się także o zadośćuczynienie w sądzie?

Sprawy o odszkodowanie mogą skończyć się w sądzie. Jednak osoba poszkodowana wskutek błędu lekarskiego może domagać się również zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Może to dotyczyć zarówno fizycznych, jak i psychicznych cierpień. Sąd bierze tu pod uwagę zarówno skutki zdrowotne, jak i społeczne błędu w sztuce lekarskiej.

W całej Polsce rocznie odbywa się sporo spraw związanych z odszkodowaniem bądź zadośćuczynieniem za nieprawidłowe postępowanie medyczne, a jednym z takich miast jest Białystok. Adwokat, jeśli jesteś mieszkańcem stolicy województwa podlaskiego, może pomóc Ci w sformułowaniu pozwu i reprezentować Cię w sprawie.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij