segregacja śmieci

Jak zorganizować punkt selektywnej zbiórki odpadów? Co będzie niezbędne?

W każdej gminie na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 1996 roku musi znajdować się PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ustawa zakłada, że w przypadku niewielkich gmin może powstać jeden PSZOK obejmujący dwie, na zasadzie porozumienia ich zarządców. To wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają za zadanie wydawać regulaminy dotyczące funkcjonowania PSZOK-ów. Warto zatem wiedzieć, jak powinien być zorganizowany taki punkt i co będzie niezbędne.

Zadbanie o odpowiednią infrastrukturę drogową i przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne na działce

śmietnikiPSZOK powinien być zlokalizowany w takim miejscu by nie zakłócał planów zagospodarowania przestrzennego. Powinien znajdować się dość blisko osiedli, czy domów, jednak na tyle daleko by jego działalność nie była uciążliwa dla sąsiadujących zabudowań ani nie zagrażała zdrowiu mieszkańców. Trzeba również zapewnić dojazd wszystkim zainteresowanym, a także ciężarówkom dowożącym w wyznaczonym czasie odpady. Warto tutaj wymienić te, które trafiają do PSZOK. Są to przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, a także odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Wracając do dojazdu trzeba zapewnić drogę trwałą i odporną na duże obciążenia i tu doskonale sprawdzą się płyty MON. Mają znaczną odporność na ściskanie i uszkodzenia mechaniczne, są też odporne na gwałtowne wahania temperatury. Dodatkowo takie płyty można przenosić w inne miejsca, co pozwala na ich ponowne wykorzystanie. Zaletą płyt MON jest ich niska nasiąkliwość. Można je kłaść nawet na grząskich terenach, choć oczywiście rekomendowane jest pozbycie się nadmiaru wody, tym bardziej że znajdujące się na terenie PSZOK budynki powinien być podłączony do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Zadbanie o odpowiednie pojemniki oraz zbudowanie boksów oddzielających odpady

Na terenie PSZOK muszą stanąć odpowiednie kontenery na odpady składowane na tym terenie. Zatem powinny być osobne składy na akumulatory, opony, żarówki, baterie czy meble i odpady wielkogabarytowe. Każde składowisko zwłaszcza to, gdzie znajdują się odpady niebezpieczne powinno być dobrze odgrodzone. Tu doskonale sprawdzą się ściany ogniowe zbudowane z betonu ogniotrwałego. Ścianki z klocków betonowych „lego” są doskonałym wyborem, gdyż można je przemieszczać, a także rozbudowywać we wszystkich kierunkach. Można je stawiać również w istniejących budynkach.

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej

puszkiBardzo ważne jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w PSZOK. Wspomniana ściana ogniowa jest niezbędnym elementem, gdyż może zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru poza teren punktu selektywnej zbiórki, a także na sąsiednie składowiska. Czujniki przeciwpożarowe będą bardzo istotne. Ponadto trzeba zadbać o monitoring terenu, by czuwać nad prawidłowym składowaniem odpadów, a także zapobiegać celowym podpaleniom, które niestety się zdarzają. Miejsce powinno być objęte przez miejski monitoring lub firmę, z którą gmina ma podpisaną umowę na świadczenie usług ochrony.

Zorganizowanie PSZOK blisko sortowni odpadów czy też podmiotów, które mają zezwolenie na ich dalsze utylizowanie

Jak wiadomo wszelkie odpady trafiające do PSZOK nie mogą tam pozostać i muszą trafić do dalszej utylizacji czy recyklingu. Zatem dobrym pomysłem jest zlokalizowanie punktu blisko firm świadczących tego rodzaju usługi. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, gdyż często spalarnie zlokalizowane są w jednym mieście na dane województwo. Niewątpliwie racjonalna gospodarka odpadami jest potrzebna, a widać to po planowanych inwestycjach budowy spalarni odpadów medycznych i komunalnych. Warto zaznaczyć, że muszą one spełniać restrykcyjne normy i maksymalnie eliminować emisję szkodliwych związków do atmosfery.

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest niezbędna, wszak ciągle zbyt wiele jest dzikich wysypisk, gdzie ludzie zostawiają niebezpieczne odpady. Zadaniem gmin jest więc również edukacja w tym zakresie i zachęcenie mieszkańców do zadbania o środowisko i korzystania z takich punktów.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij